O firme

O firme

Firma MMM PARTNERS a.s. bola založená v marci v roku 2018. Predmetom činnosti našej spoločnosti sú investície, marketing, poradenstvo a tiež  developérstvo. Venujeme sa stavaniu, renováciám, prenájmom či predajom výhradne vlastných projektov, pričom dôraz kladieme na našu filozofiu, ktorou je kvalita, servis a spokojný klient. Prostredníctvom našich projektov, ktoré  sú zamerané predovšetkým na zdravotníctvo a sociálne služby, sa snažíme prispieť k skvalitneniu tohoto druhu služieb na Slovensku.

 Snažíme sa o vytváranie kvalitného a profesionálneho servisu pre našich klientov, ako aj o budovanie dlhodobých serióznych partnerských vzťahov.

Ďakujeme za Vašu dôveru

MMM Team